بروشورهای آشنایی با کلاسهای خلاقیت ومهارت
 

تعریف طرح کلی کلاسهای تابستانی خلاقیت و مهارت (ویژه پایه های سوم تا ششم )

 

فواید کار با ویندوز تبلت در کلاسهای آموزش کامپیوتر به کودکان